Thông tin thanh toán

Thông tin thanh toán Kquangcao

Khách hàng sử dụng dịch vụ web của Nguyễn Anh Tuấn thanh toán theo thông tin sau:

Ngân hàng Vietcombank:
STK: 037.100.394.3122
CTK: Nguyễn Anh Tuấn
Chi nhánh: Tân định, Tp HCM

Ngân hàng Agribank:
STK: 590.721.500.5740
CTK: Nguyễn Anh Tuấn
Chi nhánh: Định quán, Đồng nai

Điện thoại: 0909 512 866 – Email: kkanhtuan@gmail.com